Bra att veta om oss

Här hittar du information om vad som kan vara bra att veta om vår förening. Nedan ser du de rubriker som finns, klicka på någon för att läsa mer.

Att ha hus på Ängsfjärden
Samfälligheter
Grannsamverkan
Hamnen
Vatten
Internet


Har du andra frågor kring vår förening, kontakta gärna oss.


Bor du i området och kan koden till bommen vid hamnen så finns det mer information om du loggar in. Logga in här.


Hamnen


Vid hamnen finns vinteruppställningsplats för båtar, föreningens förråd, barnbadet, badbryggor grillplatser och framförallt bryggor för båtarna. Samtliga fastigheter har tillgång till en bryggplats. Det finns också ett mindre antal bryggplatser som kan hyras årsvis för en andra båt.

Vi har en begränsning på båtarnas längd till 7,5 meter (LÖA). Över tid kan tilldelad bryggplats flyttas då vi kan behöva justera bredden på platsen. Under medlemsinloggningen -> Dokumentarkiv finns aktuell fördelning av båtplatser.

Hamnen skyddas av en bom som normalt skall vara stängd och låst.

Vi har också en sjösättningsramp och bunkringsbrygga. Bunkringsbryggan är bara avsedd för tillfällig förtöjning. I anslutning till detta finns också vatten och ström så man kan högtrycktvätta båtar vid upptagning. (Efter användning av sjösättningsrampen skall den alltid spolas av och hållas ren.)

I samband med arbetsdagar gör vi underhåll av bryggor och barnbadet samt tar upp och lägger i bommar.