Bra att veta om oss

Här hittar du information om vad som kan vara bra att veta om vår förening. Nedan ser du de rubriker som finns, klicka på någon för att läsa mer.

Att ha hus på Ängsfjärden
Samfälligheter
Grannsamverkan
Hamnen
Vatten
Internet


Har du andra frågor kring vår förening, kontakta gärna oss.


Bor du i området och kan koden till bommen vid hamnen så finns det mer information om du loggar in. Logga in här.


Samfälligheter


Detta är samfälligheter som det är obligatoriskt medlemskap i om man äger fastighet i Ängsfjärdens tomtområde. Dessa är

Ängsfjärdens Samfällighetsförening, som omfattar alla 39 fastigheter i vårt tomtområde. Samfälligheten sörjer för vatten, hamn och den grusbelagda delen av vägen i tomtområdet. För att få mer information om respektive avsnitt läs under hamnen, vatten och vägen. Verksamheten i samfälligheten leds av en styrelse som väljs varje år. Årsmötet hålla normalt under maj-juni, då beslutas om budget, avgifter och större underhållsaktiviteter och det väljs styrelse vid detta tillfälle. Vid fyra tillfällen under året har vi gemensamma fixardagar då vi städar, röjer och underhåller våra gemensamma resurser. För driften av det gemensamma tas en årlig avgift ut, som skall vara betald under februari månad. Underlag till stämmor och protokoll finns under medlemsinloggningen -> Dokumentarkiv

Mälby-Ängsfjärdens Samfällighetsförening, som är en vägförening för den väg till tomtområdet som går från vägskylten "Ängsfjärden 2" och hela den belagda delen genom vårt område och ytterligare ner till Ytterskärsviken. Denna förening svarar för drift och underhåll av detta vägavsnitt, med snöröjning, sandning, dikesslagning, mm. Vägföreningens arbete leds av egen styrelse (ordförande Conny Karlsson, tel 070-331 55 27). Den årliga avgiften till denna samfällighet betalas gemensamt via Ängsfjärdens Samfällighetsförening. Krävs extra utdebiteringar för vägen sker detta normalt direkt från vägföreningen.

Mälby-Sundsvendens Samfällighetsförening, som är en vägförening för vägen uppifrån stora vägen, vid Mälby, och ner till Sundsveden. Vi använder denna väg ner till vägskylten "Ängsfjärden 2" och är då med och betalar för drift och underhåll. Vägföreningens arbete leds av egen styrelse (ordförande Roland Sjölander, tel 0173-702 40). Även här betalas den avgiften till denna samfällighet gemensamt via Ängsfjärdens Samfällighetsförening. Krävs extra utdebiteringar för vägen sker detta normalt direkt från vägföreningen.