Bra att veta om oss

Här hittar du information om vad som kan vara bra att veta om vår förening. Nedan ser du de rubriker som finns, klicka på någon för att läsa mer.

Att ha hus på Ängsfjärden
Samfälligheter
Grannsamverkan
Hamnen
Vatten
Internet


Har du andra frågor kring vår förening, kontakta gärna oss.


Bor du i området och kan koden till bommen vid hamnen så finns det mer information om du loggar in. Logga in här.


Att ha hus på Ängsfjärden


Att äga en fastighet i Ängsfjärdens tomtområde ger många tillfällen till en skön tillvaro. Men det finns en del praktiska saker som du bör känna till för att få ut det mesta av livet i Ängsfjärden.

Var och en svarar för att ha avtal för fritidshusförsäkring, el, telefon, internet och renhållning. Dessutom är det obligatoriskt medlemskap i de samfälligheter som sköter vägarna i och till Ängsfjärden samt gemensamma delar i tomtområdet. Läs mer om detta under samfälligheter.

När det gäller renhållning så är det Östhammars kommun som ansvarar för detta. Sophämtning kan vara som sommarabonnemang eller årsabonnemang, tömning sker var 14:e dag. Man kan också ha egen varmkompost vilket gör att kostnaden för sophämtningen blir lägre och tömning sker var 4:e vecka. För toalett med sluten tank och för infiltrationer för BDT, så ansvarar kommunen även för detta. Tömning av detta sker normalt i mitten av maj.

Vi försöker vara uppmärksamma på onormala aktiviteter i området, för att hjälpa och skydda varandra. Läs mer om detta under grannsamverkan.