För att kontakta oss:


Post till styrelsen:
    Ängsfjärden Samhällighetsförening
    Ängsfjärdsvägen 44
    742 91 östhammar
    
Mail till styrelsen:
    styrelsen@angsfjarden.nu

Ordförande:
    Christina Gullström
    tel. 070-651 33 31
    ordforande@angsfjarden.nu

Kassör:
    Anna-Karin Zarins
    tel. 070-107 62 02
    kassor@angsfjarden.nu

Valberedning:
    Margareta Albinsson (sammankallande)
    tel. 018-406 06 49
    boma.albinsson@telia.com

Hemsidan:
    Janolof Lundholm
    webmaster@angsfjarden.nu

Organisationsnummer:
    716401-6896